Kalkkareitten Kulttuurikeikka

Kalkkareitten Kulttuurikeikka on Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen yhteinen lasten ja nuorten poikkitaiteellinen katselmustapahtuma.

Kalkkareitten Kulttuurikeikka on tapahtuma, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuurisen harrastustoiminnan tukeminen ja edistäminen nuorisoseuroissa. Tapahtuma mahdollistaa harrastajien keskinäisen kohtaamisen ja esiintymisen tarjoten osallistujilleen paitsi monipuolisia kulttuurielämyksiä myös mahdollisuuden rakentavan ja kannustavan palautteen saamiseen omasta harrastuksestaan.

Kulttuurikeikan ohjelman ytimen muodostavat katselmukset ja työpajatoiminnot. Esitysten arvioinnista ja esityskohtaisen palautteen antamisesta vastaavat lajeittain nimettävät asiantuntijaraadit. Katselmussarjoina tanssi, musiikki, ja näyttämöilmaisu. Ennakkolajeina lasten ja nuorten on mahdollisuus osallistua visuaalisten taiteiden ja sanataiteiden katselmuksiin.

Työpajoissa tutustutaan erilaisiin harrastelajeihin kädentaidosta liikuntaan.